Sunday, January 04, 2015

Why is Charedi poverty in Israel getting worse? Part 3

The Mishpacha magazine in Hebrew this past week ran an article about the hidden cause of Charedi poverty. The article detailed how parents are going into debt and collapsing in order to support their married children. Because I think this article is so important and powerful I am going to quote highlights from it. I will sprinkle in my commentary, but truthfully, the article really speaks for itself.

  הוא הבטיח לי סידור מלא, התובע גאה ונחוש עמד מול הרכב בית דין. אשתו לצידו כרעייה נאמנה מוכנה להעיד. אבא שלה הבטיח דירה בירושלים ובסוף נתן דירה בפרוייקט
...
כך היה המעשה: אב ירושלמי הוזמן להגיע לבית הדין כנתבע על יד חתנו ובתו. הזוג הצעיר דרש את כל מה שמגיע להם לדעתם תחת הכותרת סידור מלא
...
הסיפור הזה מפורסם ...אבל הדיינים בבית הדין מכירים סיפורים כאלו שזורמים אל שולחנם על בסיס קבוע. גם אליהם מגיעים להתדיין בנים נשואים שתבעו את הוריהם

He promised me a complete arrangement the plaintiff proud and determined stood in front of the Beit Din his wife at his side as a loyal wife ready to testify. Her father promised an apartment in Jerusalem and in the end bought them an apartment in the periphery. 
...
This is the story: A Yerushalmi father was taken to Beis Din as a defendant by his son in law and daughter. The young couple was demanding everything that was coming to to them under a "full arrangement". This story is famous ... but the judges of the Beis Din see stories like this that come to their desks on a regular basis. Also to them come the cases of married children suing their parents

After I read this I was blown away, married children suing their parents for support? What have we come to? What has the kollel system wrought?

Not everyone takes their parent to Beis Din, some simply come to their parents and take stuff.

להרבה זוגות נשואים יש שוק קטן ופרטי שמכיל הכל: המטבח של אבא ואמא. כמה פשוט קופצים לשבת או לערב, פותחים ארונות נזכרים ששכחו לקנות פסטה או שמן. לוקחים
...
לפעמים ההורים מזמינים משלוח של קפואים הרבה מגשי עופות והודו, שיספיקו עד ט"ו בשבט. ככה לפחות הם חשבו. אבל הילד שלהם, אבא לשלוש בעצמו רואה שיש להם בפרוזר המון עופות ולוקח כמה מגשי פולקוס. מי ירגיש שהיו כאן עשרה מגשים ועכשיו יש רק שבעה?
...
סיפרה על יהודי מכובד מאשדוד שבכל פעם לפני שנשואיו היקרים מגיעים, הוא עורם קופסאות שימורים ומעביר אותן לארון העליונה ... מסלקים הכל

Many young couples have they own private little store, their parents kitchen. How simple is it to just come over for a night or Shabbos open the cabinets and remember that you forgot to buy pasta or oil and simply take it. 
...
Sometime the parents order a large delivery of trays of chicken and turkey that will last until Tu Bishvat, at least that is what they thought. But their child, a father of 3 himself, sees the freezer full of chicken trays and takes a few. Who will notice if before there were 10 and now there are only 7?
...
Someone told about a respected Jew in Ashdod who, every time his married children come for a visit, moves all of the cans to a higher closet, they hide everything.

This is simply mind boggling. The article mentions as well that this practice in many cases is simply stealing al pi halacha. The question is where does this attitude come from? The article answers this as well:

להבחורי הישיבות של ימינו נותנים הכל מסביר למשפחה הרב צבי טברסקי, מחנך ותיק ומדריך חתנים. וזה טוב ונכון, כי הם לומדים תורה והם חוד החנית של העם היהודי. מפנקים אותם מכבדים אותם על בסיס קבוע: הם צעירים בני שמונה עשרה-תשע עשרה שמקבלים חינם מגורים וריהוט, חשמל ומים ושלש ארוחות ביום. כך צריך להיות ... אבל לפעמים במקביל לכל השפע הזה, קורה שהבחורים מתרגלים שהכל מגיע להם. מתרגלים לקבק. אולי לא מספיק חינכו אותם להכיר טובה אולי לא הבהירו להם שיש מי שעובד קשה כדי שהם ייהנו מכל הטוב הזה

The yeshiva students of today get everything explains Rav Tzvi Twersky, a veteran educator and marriage counsellor, to Mishpacha. This is good and correct because they are learning Torah and they are the tip of the spear of the Jewish people. We pamper them and give them honour regularly: They are 18-19 year olds who get for free a furnished place to live, electricity, water, and 3 meals a day. This is how it should be. ... However, sometimes, with all of this abundance, it happens that the boys get used to the fact that they should just get everything. Maybe we don't educate them enough to have gratitude, maybe no one explained to them that there is someone who works very hard so tha they can enjoy all of this abundance.

I would say not maybe but definitely. IMHO this is the root of the problem. The Yeshiva boys just get and get and get and really feel that everything is simply coming to them. Yonasan Rosenblum wrote a good column about this a few years ago:

The second major reason not to grant draft exemptions from Pesach cleaning is that it fosters a sense of entitlement that can work against true striving in Torah. Contrary to the common impression among yeshiva bochurim, limud Torah is not a general exemption from all responsibilities in life. As one who was zocheh to learn in kollel for nearly 15 years, I view the expansion of kollel learning as the glory of our generation. But nothing will ever come from one who views yeshivah or kollel as life with an E-Z Pass.
...
But acceptance of the yoke of Torah must come first. One does not demand that one be freed from responsibilities in order that one can learn. Nor does the yoke of Torah provide one with a right to demand from others that they take on one's responsibilities.
...
More and more, especially in shidduchim, we hear the attitude expressed that a ben Torah is entitled to be spared all life's worries and to be able to live in comfort in order that he can learn in peace. Such an expectation is both unrealistic and dangerous. It is impossible to protect oneself from all worries: illness strikes, fathers-in-laws' businesses go bankrupt, wives who undertook the burden of parnassah find that they are no longer physically or emotionally capable of doing so six children later, or that the children are suffering from having a permanently drained and part-time mother.

The quest for comfort can be inimical to spiritual growth in general and to growth in Torah learning in particular. When the Mishnah in Avos (6:4) describes the way of Torah – "bread with salt shall you eat, water by measure shall you drink, on the earth shall you sleep" – it is hardly describing a life of comfort.
...
An acquaintance told me recently that her brother had been advised against a certain shidduch by his friends. They had pointed out that the girl's parents were already in late middle-age, and that she had only one sister, so she might end up having to take care of her parents one day. At least her brother was embarrassed when she pointed out: "Oh, so you expect your in-laws to support you for twenty years, but, chas v'Shalom, you should ever have to do anything for them." No doubt such bald-faced selfishness is rare, but the extreme examples often reveal more than we care to admit.


It seems that we are raising a generation of children who feel entitled to everything. It seems that today's Yeshiva Bachurs never heard of the famous idea of נהמא דכיסופא, that Hashem put us here on Earth so that we wouldn't feel shame getting a free ride in Heaven, that rather we should earn it. Today's children have no problem whatsoever with נהמא דכיסופא in fact not only aren't they embarrassed but they want it.

Why is this coming to a head now? Why now can't the parents afford this now? The answer is what I have been saying, there are 2 major reasons:
1. Generational money is gone
2. Large families

פעם היה לנו יותר אפשריות אומרים לי אבות ואמהות לנשואים. מדובר בכאלה שחתנו את בנם הבכור לפני עשור ושניים, והרגישו את עצמם עשירים גדולים: היו להם כך וכך מאות אלפי שקלים בתכנית חסכון, עשרים אלף דולר מהסבא ניצול השואה ודירה קטנה בעפולה להשקעאה. 
את הזוג הראשון חתנו בלארגיות נתנו קנו תמכו. ... היום אם חתונת הילד השישי, הבסיס הכלכלי נשמט מתחת לרגליהם. מאות האלפים נמוגו עם החתונות, הסבה הקשיש נפטר, והדירה בעפולה ממושכנת ולא מכסה אפילו שליש. אבל הילדים הנשואים מסרבים להבין את המצב.

הבת החמישית רוצה לתינוק שלה אותה עגלג כמו שקבלה אחותה הגדולה. 

Parents of married children told us that in the past they had more options. We are talking about people who married off their oldest child 10-20 years ago , at the time they felt rich. They had a few hundred thousand shekels saved up, twenty thousand dollars from their grandfather, a holocaust survivor, and a small apartment in Afula for investment purposes. The first child they married off in grand fashion. and they gave them everything and supported them. Today however, with the marriage of their sixth child, the rug has been pulled from under their financial feet. The savings are gone, spent on the weddings. The grandfather is dead, and the apartment in Afula is mortgaged and the rent does not even cover 1/3 of the mortgage. But the married children refuse to understand the situation. The fifth daughter wants the same (expensive) carriage as her older sister got.

This article paints a very bleak picture of the future of Charedi society in Israel. As I said in my previous posts, the money is simply running out and the second and third generation kollel parents have nothing to fall back to. There is simply no way that they can support the next generation in the kollel lifestyle when they can't even support themselves. What is the father of 3 who takes (steals) chickens from his parents going to do when his parents are dead and he needs to marry off his fifth child while supporting the first four? Where is the money going to come from? 

3 comments:

bluke said...

If Rashbi could have foreseen this, he would have let the Romans kill him long before making his stance of 100% Limud Torah.

bluke said...

It is just Pirkei Avos in action (5:13): What's yours is mine, what's mine is mine - wicked!

bluke said...

If the chofeitz chaim could work a few hours a day so he can support his family and still learn the rest of the day, I think these kollel guys can do the same...unless they are greater than the chofeitz chaim...?